Εξυπηρέτηση

emergency

τρόποι πληρωμής

tropoi plirwmis

Χρήσιμες Πληροφορίες

info

Φωτογραφικό άλμπουμ

fotos

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.ΥΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

διακηρύσσει

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία

με σκοπό την επιλογή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ως αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 143.915,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα αρχεία και η συνολική διακηρυξη στους συνδέσμους παρακάτω :

 

 

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
  4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 για την Δ.Ε.Υ.Α.Π», προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Παρατίθεται το αρχείο για το διαγωνισμό  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017 για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Κατεβάστε τη προκήρυξη διαγωνισμού εδώ

Υποκατηγορίες

 

 © 2015 deyaprevezas.gr / Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
 Το περιεχόμενο ανήκει (C) στην επιχείρηση ΔΕΥΑ Πρεβέζης