Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε το διαθέσιμο αρχείο τιμολογίων για το 2011 της πόλης της Πρεβεζας και

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2011 ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ