ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ -ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ -ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 20 /6 /2024 και από την 6η πρωινή και έως την 8η βραδινή ώρα θα προβούμε σε διακοπή της υδροδότησης του παλαιού αγωγου , προκειμένου να προβούμε σε αποκατάσταση βλαβών στην περιοχή Ν Κερασούντας .
Αφορά τις περιοχές ΔΕ Λούρου-ΔΕ Ζαλόγγου -Δήμο Ζηρού – Δήμο Αρταίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ