ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Λόγω απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλαβών του κεντρικού αγωγού Ύδρευσης από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη, 18-06-2024 θα υπάρξει μείωση της πίεσης συνολικά στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης κατά τις ώρες από 06:00 π.μ. μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών.