ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, την 9/5/2013, ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου»

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
  3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας λυμάτων.


Κατεβάστε το πλήρες τεύχος της προκήρυξης