ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για το έτος 2014.

Οι οικονομίκές προσφορές μπορούν να αποσταλούν:

– Ταχυδρομικώς, στην εξής διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα

– Με φαξ στον αριθμό: 2682089445

– Με email στη διεύθυνση: deya-pre@otenet.gr

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013. Πληροφορίες: 2682025021 – Γ.Τζόκας.

Τεχνικές προδιαγραφές ψυχρού ασφαλτομίγματος

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δισθενούς χλωριούχου σιδήρου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χλωριούχου πολυαργιλίου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας, για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος, την Τρίτη, 10/12/2013 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Α. Ράπτη (2682024109 – γενικές πληροφορίες), και με τον κ. Δ. Βάσση (2682042005 – τεχνικές πληροφορίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑΠ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 65/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει διαγωνισμό την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα 10.π μ. για τον καθαρισμό των γραφείων της ΔΕΥΑΠ και του κτΙρίου Διοίκησης στην ΜΕΛ για το διάστημα από 1-1-2014 έως 31 -12- 2014.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την απόφαση 66/2013 του Δ.Σ, προκηρύσσει διαγωνισμό την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα λήξης 11.00 π μ. για τη μίσθωση μηχανημάτων, για το διάστημα από 1-1-2014 έως 31 -12- 2014.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθ 64/2013  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ από 1/1/2014 έως 31/12/14.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  ΤΡΙΤΗ  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  και ώρα 09,00 π.μ. 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού