ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

 

 

Η παρακάτω ανακοινωση αφορά διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για το έτος 2009 προκ 1/166Μ/2009

 

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

 

Η ΔΕΥΑΠ ανακοινώνει τον πίνακα διοριστέων  σύμφωνα με την υπ αριθμ 170 -20/1/2011 απόφαση του Α  τμήματος του ΑΣΕΠ και η οποία στάλθηκε την 3/6/2011  .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

 

1) Κλάδος ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Θέση (1)   . Διαθέτει για διορισμό την  ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗ

 

2) Κλάδος ΔΕ Καταμετρητές-υδρομετρητές Θέση (1) . Διαθέτει για διορισμό τον ΘΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

 

Ο παραπάνω πίνακας αποστέλλεται για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμολόγιο 2010 Πόλης Πρέβεζας

Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε το διαθέσιμο αρχείο τιμολογίου για τη πόλη της Πρέβεζας και να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις και όλες τις ειδικές περιπτώσεις τιμολόγησης

ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τιμολόγιο 2010 Δημοτικών Διαμερισμάτων

Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε το διαθέσιμο αρχείο τιμολογίου για τα λοιπά δημοτικά διαμερίσματα του

ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ