ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χλωριούχου πολυαργιλίου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας, για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος, την Τρίτη, 10/12/2013 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Α. Ράπτη (2682024109 – γενικές πληροφορίες), και με τον κ. Δ. Βάσση (2682042005 – τεχνικές πληροφορίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑΠ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 65/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει διαγωνισμό την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα 10.π μ. για τον καθαρισμό των γραφείων της ΔΕΥΑΠ και του κτΙρίου Διοίκησης στην ΜΕΛ για το διάστημα από 1-1-2014 έως 31 -12- 2014.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την απόφαση 66/2013 του Δ.Σ, προκηρύσσει διαγωνισμό την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα λήξης 11.00 π μ. για τη μίσθωση μηχανημάτων, για το διάστημα από 1-1-2014 έως 31 -12- 2014.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθ 64/2013  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ από 1/1/2014 έως 31/12/14.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  ΤΡΙΤΗ  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  και ώρα 09,00 π.μ. 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

H Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 53/04.09.2013 απόφαση του Δ.Σ.,

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας, για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος, την Τρίτη, 22/10/2013 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Α. Ράπτη (2682024109 – γενικές πληροφορίες), και με τον κ. Δ. Βάσση (2682042005 – τεχνικές πληροφορίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί επανάληψη του μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου».

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής  του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 21/5/2013, 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης.

 

 

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, την 9/5/2013, ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου»

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού