Η ΔΕΥΑΠ Λίγα λόγια

Η ΔΕΥΑΠ ιδρύθηκε το 1985 με αριθμ. 495/85 Π.Δ. μετά από τις υπ’ αριθμ. 436/84 και 28/85 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.

Ξεκίνησε την λειτουργία της το 1988. Η ΔΕYΑ είναι Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ο οποίος ορίζει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές που είναι : η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση ,εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) και αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Πρέβεζας. Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2292/3-12-2007) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ τελούν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της , το οποίο είναι 7μελές με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 1 Συμβούλο που είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ,  2 πολίτες, , έναν εκπρόσωπο  φορέα ( ΤΕΕ) και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων . Το δ.σ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η ΔΕΥΑΠ διευθύνεται από Γενικό Δ/ντή τον οποίο ορίζει το Δ.Σ. λειτουργούν δε σύμφωνα με το Οργανόγραμμα δύο Διευθύνσεις (Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία και Τεχνική Υπηρεσία) και πέντε τμήματα . Σήμερα απασχολεί 27 εργαζόμενους. Το αντικείμενο της ΔΕΥΑΠ είναι ευρύτατο – ζωτικό και προσδιορίζει τον υψηλής ευθύνης κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο. Σ΄αυτό το ρόλο η επιχείρηση από την ίδρυσή της επιτελεί με επιτυχία ένα σημαντικό και πολλαπλό έργο υποδομής που επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο για όλους τους χρήστες, ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Η ιστοσελίδα περιέχει πλήθος στοιχείων και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αντικείμενα ευθύνης της ΔΕΥΑΠ.
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν συμβουλές εξοικονόμησης νερού καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της ΔΕΥΑΠ, όπως: Τρόποι εξόφλησης λογαριασμών , τέλη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ, διαδικασίες ύδρευσης, διαδικασίες αποχέτευσης και χρήσιμα έντυπα. Επίσης οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να βρούν πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση, την Ύδρευση, την Αποχέτευση, το περιβάλλον, τον Βιολογικό καθαρισμό, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της, τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Απο 22/ 9/ 2015 οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους στο ταμείο της ΔΕΥΑΠ και με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.Γίνονται δεκτές οι κάρτες όλων των τραπεζών.

Ανοίξτε εδώ την είκόνα για μεγαλύτερη ευκρίνεια ή πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε το pdf 

Πινακας σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ se JPEG

Πίνακας σχεδίου ασφαλεάς Νερού ΔΕΥΑ Πρεβεζας σε PDF

Ποιοι είναι οι Στόχοι μας

Σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τους πολίτες με το καλύτερο δυνατό τρόπο κρατώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο. Στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε και να συντηρούμε το δίκτυο της Πρέβεζας με το καλύτερο και ποιοτικότερο τρόπο

Ποιότητα Υπηρεσιών

Φροντίζουμε να κρατάμε τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε υψηλό επίπεδο και να εξελίσσουμε τις τεχνικές γνώσεις στο τομέα μας

fysikox

Συνεχής εξέλιξη και αναβάθμιση

Δεσμευόμαστε στη πραγματοποίηση νέων έργων στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές της ΔΕΥΑΠ. Ακολουθούμε τις εξελίξεις και πραγματοποιούμε τακτικές εργασίες αναβάθμισης

PICT1296

Καινοτομία Υποδομών

Ακολουθούμε καινοτομες αλλαγές και υλοποιούμε προγράμματα πράσινης και βιολογικής ανάπτυξης προς όφελος του πολίτη. Αναβαθμίζουμε υπηρεσίες και  υποδομές για την αποδοτικότερη παροχή στους χρήστες