ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Παρακάτω θα ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή αποχέτευσης στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας