Κανονισμοί ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παρακάτω θα ενημερωθείτε για διάφορους κανονισμούς που ισχύουν σε σχέση με τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας

Σας παραθέτουμε τα ΦΕΚ 1896ΟΕΥ και ΦΕΚ2292ΟΕΥ για τον οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας στους αντίστοιχους συνδέσμους σε μορφή pdf

ΦΕΚ 1896ΟΕΥ

ΦΕΚ2292ΟΕΥ

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
καντε κλικ για να κατεβασετε το αρχειο

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 36/2023 ΑΔΑ : ΨΛ75ΟΛ78-ΖΣΛ  Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών», η ΔΕΥΑΠ καλεί τους καταναλωτές της να τακτοποιήσουν με διακανονισμό τις οφειλές τους μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ άρθρο 17 : «…Σε περίπτωση  μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού η ΔΕΥΑΠ μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση…».

Για πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Λ. Ειρήνης 28, τηλ. 2682024629.

Συνημμένα :

  1. υπ. αριθμ. 36/2023 ΑΔΑ : ΨΛ75ΟΛ78-ΖΣΛ Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών».
  2. αριθμός απόφασης 8/2008 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Έγκριση της αρ. 68/2007 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), περί του Κανονισμού Ύδρευσης της Επιχείρησης».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΠ