Δικαιολογητικά Ύδρευσης

Παρακάτω θα ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας

  1. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας που θα φέρει θεώρηση- έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση. 
  2. Στην περίπτωση που υπάρχει δίκτυο αποχ/σης  απόδειξη καταβολής του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχ/σης  ή την αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου .
  3. Φωτοτυπία των κατόψεων όλων των προς υδροδότηση χώρων που θα συνοδεύεται με πίνακα ιδιοκτησιών (χορηγείται από την ΔΕΥΑΠ) όπου θα αναγράφεται η μικτή τους επιφάνεια.
  4. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή διάγραμμα κάλυψης. 
  5. Δήλωση υδραυλικού εγκαταστάτη από τον σύλλογο υδραυλικών για κάθε υδρόμετρο και σκαρίφημα συλλέκτη.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι μετά τον διακόπτη τοποθετήθηκε κλαπέ αντεπιστροφής και ότι οι υδρορροές του κτιρίου δεν συνδέθηκαν με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
  7. Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και Α.Φ.Μ. ενοικιαστή

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ανοιξετε το έγγραφο με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη παροχή ύδρευσης ή αποχέτευσης. Το αρχείο ανοίγει σε μορφή pdf και        είναι δυνατή η αποθήκευσή του.

  1. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας που θα φέρει θεώρηση- έγκριση από την πολεοδομία για εργοταξιακή υδροδότηση.
  2. Φωτοτυπία των κατόψεων όλων των προς υδροδότηση χώρων

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ανοιξετε το έγγραφο με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη παροχή ύδρευσης ή αποχέτευσης. Το αρχείο ανοίγει σε μορφή pdf και        είναι δυνατή η αποθήκευσή του.

Η ΔΕΥΑΠ εφαρμόζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το σπίτι.
ebill ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  eservices
Κάνετε εγγραφή στην διεύθυνση https://eservices.deyaprevezas.gr
ebill_user ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
και θα μπορείτε από τον υπολογιστή σας ,το laptop ,το tablet  ή το κινητό σας
να έχετε άμεση ενημέρωση για:
1) τους λογαριασμούς ύδρευσης
2) τις πληρωμές σας
3) τους διακανονισμούς σας
4) τις αιτήσεις σας     κλπ.