Δικαιολογητικά Ύδρευσης

Παρακάτω θα ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας

 1. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας που θα φέρει θεώρηση- έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση. 
 2. Στην περίπτωση που υπάρχει δίκτυο αποχ/σης  απόδειξη καταβολής του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχ/σης  ή την αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου .
 3. Φωτοτυπία των κατόψεων όλων των προς υδροδότηση χώρων που θα συνοδεύεται με πίνακα ιδιοκτησιών (χορηγείται από την ΔΕΥΑΠ) όπου θα αναγράφεται η μικτή τους επιφάνεια.
 4. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή διάγραμμα κάλυψης. 
 5. Δήλωση υδραυλικού εγκαταστάτη από τον σύλλογο υδραυλικών για κάθε υδρόμετρο και σκαρίφημα συλλέκτη.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι μετά τον διακόπτη τοποθετήθηκε κλαπέ αντεπιστροφής και ότι οι υδρορροές του κτιρίου δεν συνδέθηκαν με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 7. Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και Α.Φ.Μ. ενοικιαστή

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ανοιξετε το έγγραφο με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη παροχή ύδρευσης ή αποχέτευσης. Το αρχείο ανοίγει σε μορφή pdf και        είναι δυνατή η αποθήκευσή του.

 1. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας που θα φέρει θεώρηση- έγκριση από την πολεοδομία για εργοταξιακή υδροδότηση.
 2. Φωτοτυπία των κατόψεων όλων των προς υδροδότηση χώρων

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ανοιξετε το έγγραφο με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη παροχή ύδρευσης ή αποχέτευσης. Το αρχείο ανοίγει σε μορφή pdf και        είναι δυνατή η αποθήκευσή του.

ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΕΥΑΠ στα πλαίσια προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού Covid-19, τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών – καταναλωτών της από σήμερα 16-3-20 εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα :

 

 1. Η είσοδος στα γραφεία θα γίνεται από την κεντρική πόρτα (Λ. Ειρήνης 28) και θα εισέρχεται ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ . Η αναμονή θα γίνεται εκτός του κτηρίου.
 2. Αιτήσεις και αιτήματα πολιτών δύναται να γίνονται τηλεφωνικά ή με ραντεβού στα τηλ. 2682024629 και 2682029228.
 3. Ομοίως αιτήσεις και αιτήματα πολιτών δύνανται να γίνονται στο mail : deya-pre@otenet.gr.
 4. Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται μέσω τραπεζών (e-banking, πάγιες εντολές).
 5. Έχει δοθεί παράταση μέχρι 10-4-2020 στις ημερομηνίες λήξης των λογαριασμών, όπως επίσης και παράταση στις προθεσμίες καταβολής δόσεων από ρυθμίσεις.
 6. Έχει ανασταλεί κάθε μέτρο διακοπής νερού από οφειλές.

 

Τα παραπάνω θα επικαιροποιούνται συνεχώς.

 

 

                                                                             Από τη ΔΕΥΑΠ