Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς είτε στο γραφεία της ΔΕΥΑΠ είτε μέσα απο τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας

  Κεντρικά Γραφεία
  Διεύθυνση:Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28
  ΠΡΕΒΕΖΑ  Τ.Κ.  48100

  Τηλέφωνο
  2682024629 / 25982

  Fax: 2682089445

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΑΠ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2682025041

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2682024181

  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2682029095

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ 2682089453

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2682029228

  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2682029113

  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ(2) 2682024521

  ΔΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2682025021

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2682042005

  FAX ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2682042004

  ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2682029133

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2682024109