Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς είτε στο γραφεία της ΔΕΥΑΠ είτε μέσα απο τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας

  Κεντρικά Γραφεία
  Διεύθυνση:Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28
  ΠΡΕΒΕΖΑ  Τ.Κ.  48100

  Τηλέφωνο
  2682024629 / 25982

  Fax: 2682089445

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΑΠ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2682025041

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2682024181

  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2682029095

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ 2682089453

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2682029228

  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2682029113

  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ(2) 2682024521

  ΔΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2682025021

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2682042005

  FAX ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2682042004

  ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2682029133

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2682024109

  Ανακοίνωση

  Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 36/2023 ΑΔΑ : ΨΛ75ΟΛ78-ΖΣΛ  Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών», η ΔΕΥΑΠ καλεί τους καταναλωτές της να τακτοποιήσουν με διακανονισμό τις οφειλές τους μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ άρθρο 17 : «…Σε περίπτωση  μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού η ΔΕΥΑΠ μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση…».

  Για πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Λ. Ειρήνης 28, τηλ. 2682024629.

  Συνημμένα :

  1. υπ. αριθμ. 36/2023 ΑΔΑ : ΨΛ75ΟΛ78-ΖΣΛ Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών».
  2. αριθμός απόφασης 8/2008 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Έγκριση της αρ. 68/2007 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), περί του Κανονισμού Ύδρευσης της Επιχείρησης».

  ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΠ