ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ.