Πινακες αποτελεσμάτων για τη προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022/15/09/2022

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης , προσληπτέων και απορριπτέων που αφορά την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022/15/09/2022 :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πίνακας προσληπτέων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ