Βιοαναλυτικό Εργαστήριο

Βιοαναλυτικό Εργαστήριο

 

 

Στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΠ στεγάζεται το βιοαναλυτικό εργαστήριο ελέγχου υδάτων και λυμάτων, που διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις αναλύσεις των λυμάτων και του πόσιμου νερού.

Read More

Ιστορικό Βιολογικού Καθαρισμού

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Από το 2006 ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το χωριστικό δίκτυο συλλογής – μεταφοράς που εξυπηρετεί ολόκληρη την πόλη και τους Οικισμούς Παντοκράτορα, Μαργαρώνα και Ψαθάκι Δήμου Πρέβεζας.

Read More

Ιστορικό Αποχέτευσης

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης μας είναι χωριστικό, δηλαδή περιλαμβάνει αγωγούς όμβριων υδάτων προστατεύοντας την πόλη από πλημμύρες και αγωγούς ακαθάρτων για τη παροχέτευση των λυμάτων της πόλης στη θάλασσα του ιονίου μετά από επεξεργασία των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Read More

Ύδρευση – Πιεστικό Συγκρότημα

Ύδρευση – Πιεστικό Συγκρότημα

Η απόσταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης από το τελικό δίκτυο κατανάλωσης του πόσιμου νερού είναι σχετικά μεγάλη με αποτέλεσμα, παρά του αρκετά μεγάλου ύψους της δεξαμενής σε σχέση με την πόλη, να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πίεση στις βρύσες των καταναλωτών.

Read More