Ιστορικό Βιολογικού Καθαρισμού

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Από το 2006 ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το χωριστικό δίκτυο συλλογής – μεταφοράς που εξυπηρετεί ολόκληρη την πόλη και τους Οικισμούς Παντοκράτορα, Μαργαρώνα και Ψαθάκι Δήμου Πρέβεζας.

Τα αστικά λύματα, των περιοχών του Δήμου στις οποίες έχει κατασκευασθεί το νέο χωριστικό δίκτυο συλλογής – μεταφοράς ακαθάρτων, με τη βοήθεια του τελευταίου – από τα 9 συνολικά – αντλιοστασίου ακαθάρτων, που βρίσκεται στη θέση «Παλιούρι» μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στη λεκάνη υποδοχής της ΜΕΛ.
Η επεξεργασία των λυμάτων στη ΜΕΛ Πρέβεζας περιλαμβάνει φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες. Επιπλέον η ΜΕΛ διαθέτει και γραμμή υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων.
Τέλος το καθαρό υγρό της εκροής οδηγείται με αγωγό συνολικού μήκους 2.680 μ. (1.050 μ. το χερσαίο τμήμα και 1630 το υποθαλάσσιο) στο Ιόνιο Πέλαγος, στην ακτή «Καλαμίτσι» όπου εκβάλλει σε βάθους 30 μ. μέσω διαχυτήρα με πέντε στόμια.
Ένα έτος πριν την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΛ Πρέβεζας η ΔΕΥΑΠ ανάθεσε στην Ερευνητική Επιτροπή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας με αντικείμενο την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων νερών της παράκτιας περιοχής απόρριψης της εκροής της ΜΕΛ Πρέβεζας (Ιόνιο, ακτή «Καλαμίτσι»).
Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις.
Η 1η φάση κάλυψε την περίοδο από το Μάρτιο 2001 έως τον Ιούλιο 2002, σηλ, έως την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΛ Πρέβεζας και οι μετρηθείσες τιμές των παραμέτρων ποιότητας θεωρούνται «τιμές αναφοράς»
Η 2η φάση κάλυψε την περίοδο από το Νοέμβριο του 2002 έως τον Ιούλιο 2003.
Την άνοιξη 2004 η ΔΕΥΑΠ ανέθεσε στην ίδια ερευνητική ομάδα τη διεξαγωγή της έρευνας με το ίδιο πρωτόκολλο, εμπλουτισμένο σε μερικά σημεία από την εμπειρία της 1ης φάσης για δύο (2) επιπλέον έτη δηλ. από τον Οκτώβριο 2004 έως τον Οκτώβριο 2006.
Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραδόθηκε στη ΔΕΥΑΠ η Τελική Έκθεση όπου η τελευταία παράγραφος των Γενικών Συμπερασμάτων αναφέρει :
«Με βάση τα προαναφερθέντα και σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις σεις μεταβολές των μεγεθών συγκεκριμένων παραμέτρων που παρακολουθήθηκαν, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των νερών παραμένει αναλλοίωτη από τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΜΕΛ και αυτή χαρακτηρίζεται από καλή έως πολύ καλή.
Το 2007 εντάχθηκε στο Γ΄ΚΠΣ μελέτη με τίτλο «Μελέτη προσθήκης Μονάδας Υγιεινοποίησης της Λάσπης στη ΜΕΛ Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 70.135 €. Με την ολοκλήρωση της μελέτης το 2010 θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης για κατασκευή του έργου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *