ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Απολογισμός του τομέα ύδρευσης για το έτος 2009

•800 περίπου εντολές για βλάβες (73 «σπασίματα» αγωγού)
•76 νέες παροχές ύδρευσης
•409 νέα υδρόμετρα
•371 αντικαταστάσεις υδρομέτρων
•7 επεκτάσεις του δικτύου (συνολικού μήκους περίπου 750 μέτρα)
•2 νέοι πυροσβεστικοί κρουνοί

Με όρο «βλάβες» εννοούμε κάθε τύπου διαρροές (υδρομέτρων, βανών μεγάλων ή μικρών, σπασμένες παροχές, αστοχία ειδικών τεμαχίων στα δίκτυα), αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πλακοστρώσεων καθώς και κάθε είδους ανάγκη για εργασία που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και την ασφάλεια.

Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης

Έγιναν οι παρακάτω επεκτάσεις εκτός σχεδίου :
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλαμίτσι – 130 μ Φ90 (Ιούλιος 2009)
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλαμίτσι – 60 μ Φ90 (Σεπτέμβριος 2009)
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Βρυόλακας 230 μ Φ90 (Οκτώβριος 2009)

Εντός σχεδίου :

•Αντικατάσταση δικτύου οδ Νεάρχου – 100 μ Φ90 (Ιούλιος 2009)
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λευκαδίτικα 50 μ Φ90 (Ιούλιος 2009)
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λευακδίτικα 100 μ Φ90 (Ιούλιος 2009)
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δροσιά 125 μ Φ90 (Αύγουστος 2009)
•Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγ Θωμάς 60 μ Φ90 (Σεπτέμβριος 2009)

Επίσης τα συνεργεία τοποθέτησαν 100 μ Φ90 στη χωματερή στον Κούκο (20-5-2009) στα πλαίσια έργων πυρόσβεσης του Δήμου Πρέβεζας (το δίκτυο δεν ανήκει στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης)

Πυροσβεστικοί Κρουνοί

•Αγ Τριάδα – 11/8/2009
•ΔΔ Νικόπολης – 20/8/2008

Θραύσεις (Σπασίματα) Αγωγών

Από τις πλέον δύσκολες βλάβες θεωρούνται τα σπασίματα αγωγών διανομής και αυτό γιατί η αποκατάστασή τους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτεί μηχανικά μέσα (εκσκαφέα). Τα καταγεγραμμένα σπασίματα έχουν ως εξής :

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

•Φ110 Λ Ιωαννίνων (ΔΕΗ) – 9/1/2009
•Φ225 Ναυτικό Μουσείο – 15/1/2009
•Φ140 Πολυτεχνείου (Αγ Παρασκευή) – 19/1/2009
•Φ400 Νικόπολη (με σύνδεσμο) – 20/1/2009
•Αγ Νικόλαος Μιχαλίτσι – 30/1/2009

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

•Φ110 Επτανήσου Σεντόνια – 4/2/2009
•Φ110 Ελ Βενιζελ «μάζωμα» – 10/2/2009
•Φ110 Ελ Βενιζέλ παλιό τελωνείο – 5/2/2009
•Φ63 Ψαθάκι Ωρίωνος – 25/2/2009 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
•Φ110 Ελ Βενιζέλου κτημ υπηρ – 4/3/2009
•Φ110 Αλ Βλαχοπούλου Αγ Γεώργιος – 26/3/2009
•Φ110 Ψαθάκι – 30/3/2009

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

•Φ63 Πν Φάρος – 5/4/2009
•Φ160 Σπηλιάδου (κυρομίτης) – 6/4/2009
•Φ110 Κύπρου – 7/4/2009
•Φ225 Παργινόσκαλας – 8/4/2009
•Φ63 Μιχαλίτσι – 10/4/2009
•Φ63 Στενό Καϊξής – 13/4/2009
•Φ140 Αγράμπελη – 18/4/2009
•Φ110 μνημείο Παργινόσκαλα – 23/4/2009
•Φ110 Αλωνάκι – 28/4/2009
•Φ110 Ελ Βενιζ «τζιβαέρι» – 29/4/2009
•Φ63 Κούκος «σταυρακας» – 30/4/2009

ΜΑΪΟΣ 2009

•Φ110 Παντοκράτορας παιδική χαρά – 11/5/2009
•Φ110 Λ Ιωαννίνων (φαρμακείο) – 15/5/2009
•Φ63 Μ Μπότσαρη – 19/5/2009
•Φ90 Φλαμπουρα (προς μοναστήρι) – 21/5/2009
•Φ110 Φλάμπουρα – 22/5/2009
•Φ90 Μιχαλίτσι – 25/5/2009
•Φ225 Ναυτικές σχολές – 26/5/2009
•Φ63 Λιβαδάκια καυσιμα – 29/5/2009

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

•Φ110 Κυανή Ακτή – 1/6/2009
•Φ90 Ρηνιάσης 5/6/2009
•Φ90 Μύτικας ταβέρνα – 10/6/2009
•Φ90 Μύτικας «ενοικ Μικρούλη» – 10/6/2009
•Φ110 Αλωνάκι – 15/6/2009
•Φ90 Ανάληψη – 25/6/2009
•Φ90 Ζαλόγγου – 27/6/2009
•Φ110 Χαονίας – 30/6/2009

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

•Φ110 Φλάμπουρα – 2/7/2009
•Φ110 Ελ Βενιζέλου «τζιβαέρι» – 17/7/2009
•Φ90 Νικόπολη – 17/7/2009
•Φ110 Κύπρου – 21/7/2009
•Φ220 Αντιτάνων – 24/7/2009
•Φ90 Ψαθάκι οδ Αμφιτρίτης – 30/7/2009

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

• Φ63 Λαϊνάς ΒΙΠΕ – 4/8/2009
• Φ 90 Σαχτούρη – 10/8/2009
• Φ63 Ανθέων Καλαμίτσι – 10/8/2009
• Φ90 Προύσσης – 21/8/2009
• Φ63 ΒΙΠΕ – 31/8/2009

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

• Φ90 υδατοπυργος εργ ΔΕΥΑΠ – 7/9/2009
• Φ160 Αρκαδίου – 11/9/2009
• Φ90 Ψαθάκι – 14/9/2009
• Φ225 γηπεδο – 17/9/2009
• Φ63 ΒΙΠΕ – 18/9/2009
• Φ160 ΒΙΠΕ – 18/9/2009
• Φ63 Νικόπολη – 30/9/2009

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

• Φ110 Κύπρου – 1/10/2009
• Φ63 Νικόπολη – 1/10/2009
• Φ225 επαρχ οδ. Αγ Θωμά – 5/10/2009
• Φ110 6ο Δημοτικό – 9/10/2009
• Φ90 Εργ κατοικ Μαργαρώνα – 15/10/2009
• Φ90 Ψαθάκι – 21/10/2009
• Φ125 Κοντού κ Περικλέους – 26/10/2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

• Φ225 οδ Παργινόσκαλας – 2/11/2009
• Φ90 Δροσιά – 3/11/2009
• Φ160 ΒΙΠΕ (νέο δίκτυο) – 6/11/2009
• Φ110 Αλ Βλαχοπούλου – 13/11/2009
• Φ400 συνδεσμος πρατήριο Μιχαλίτσι – 16/11/2009
• Φ90 Κατρυωτάκη – 26/11/2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

• Φ225 Κρόκου & Χαβίνη – 5/12/2009
• Φ110 Ιχθυόσκαλα – 15/12/2009
• Φ110 Ελ Βενιζέλου – 24/12/2009
_____________________________________________________________________

Όσον αφορά σε έργα για τα οποία αποφασίστηκε η ανάθεση σε εργολήπτες δημοσίων έργων έχουμε τα παρακάτω :

•Περαίωση των εργασιών (15/10/2009) ολοκλήρωσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού ύδρευσης και λοιπές εργασίες ύδρευσης» πρ/σμού 76.000 ευρώ. Έγινε αντικατάσταση συνολικά 400 μέτρων δικτύου Φ225 στην οδό Παργινόσκαλας όπου παρατηρούνται συχνά σπασίματα με νέο από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς και κατασκευάστηκαν 180 μ δικτύου Φ110 και 720 μ δικτύου Φ90 οπότε και βελτιώθηκε η λειτουργία του δικτύου και υδροδοτήθηκαν ακίνητα .
•Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ –ΦΑΣΗ Α προϋπολογισμού 4.520.000 ευρώ το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου 2007-2013) (ΕΣΠΑ) , μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ και επίκειται η έναρξη εργασιών κατασκευής.

Γραφείο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Η απόσταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης από το τελικό δίκτυο κατανάλωσης του πόσιμου νερού είναι σχετικά μεγάλη με αποτέλεσμα, παρά του αρκετά μεγάλου ύψους της δεξαμενής σε σχέση με την πόλη, να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πίεση στις βρύσες των καταναλωτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η κατανάλωση αυξάνεται, οπότε αυξάνονται και οι απώλειες της πίεσης στους αγωγούς του δικτύου λόγω τριβών. Για τον παραπάνω λόγο έχει εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότημα στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της Νικόπολης, αποτελούμενο από τρεις αντλίες επιφανείας σε παράλληλη σύνδεση, οι οποίες εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αρχική πίεση στο δίκτυο ‘πιέζοντας’ το νερό στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης με μεγάλη ταχύτητα. Οι αντλίες λειτουργούν με προηγμένο σύστημα αυτοματισμού που περιλαμβάνει τρεις ρυθμιστές στροφών (έναν για κάθε αντλία), μανόμετρα για τη μέτρηση της πίεσης και κεντρικό ελεγκτή (PLC) με οθόνη αφής για τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Ο ελεγκτής συγκρίνει συνεχώς τις τιμές της επιθυμητής πίεσης και της μετρούμενης πραγματικής πίεσης στα μανόμετρα και αναλόγως αυξάνει ή μειώνει την ισχύ των αντλιών μέσω των ρυθμιστών στροφών.

Πιεστικό συγκρότημα