Ιστορικό Αποχέτευσης

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης μας είναι χωριστικό, δηλαδή περιλαμβάνει αγωγούς όμβριων υδάτων προστατεύοντας την πόλη από πλημμύρες και αγωγούς ακαθάρτων για τη παροχέτευση των λυμάτων της πόλης στη θάλασσα του ιονίου μετά από επεξεργασία των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 60.000 μ. αγωγών ακαθάρτων και 38.000 μ. αγωγών ομβρίων.

Η κατασκευή των δικτύων ξεκίνησε το 1996 με το έργο «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Πρέβεζας» και χρηματοδοτήθηκε από το 1ο Ταμείο Συνοχής με συνολικό ποσό των 9.275.000 €.
Στα πλαίσια του παραπάνω έργου κατασκευάσθηκαν :

 • Δίκτυα ακαθάρτων, χωριστικού συστήματος, με τους συλλεκτήριους αγωγούς και δευτερεύοντα δίκτυα, στις περιοχές Νεάπολη, Λευκαδίτικα, Νοσοκομείο, Υδραγωγείο, Ορυζόμυλος, Ναυτικές Σχολές σε συνολικό μήκος 21.282 μ.
 • Δίκτυα ομβρίων στις παραπάνω περιοχές συνολικού μήκους 6750 μ.
 • 7 Αντλιοστάσια λυμάτων
 • Καταθλιπτικοί αγωγοί
 • Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός)
 • Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο τμήμα αγωγού μήκους 1647 μ. και υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού συνολικού μήκους 1615 μ. )
 • Προμήθεια ειδικού οχήματος καθαρισμού και απόφραξης αγωγών υπονόμων.

Το 2005 συνεχίζεται η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της πόλης με το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων λοιπών τομέων πόλης Πρέβεζας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 2ο Ταμείο Συνοχής με το συνολικό ποσό των 10.271.460 €.
Το έργο άρχισε να κατασκευάζεται στα τέλη του 2003 και ολοκληρώθηκε το 2005. Στα πλαίσια του παραπάνω έργου κατασκευάστηκαν :

 • Δίκτυα ακαθάρτων συνολικού μήκους 23.000 μ. στο κεντρικό και νότιο τμήμα της παλαιάς πόλης, στο υπόλοιπο βόρειο και ΒΑ τμήμα της παλαιάς πόλης, στην Αγία Ειρήνη, στο Ψαθάκι και στις Εργατικές Κατοικίες Μαργαρώνας.
 • Δύο αντλιοστάσια στις περιοχές Ψαθάκι και Αγία Ειρήνη με αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς.
 • Δίκτυα ομβρίων συνολικού μήκους 7000 μ.

Το 2007 εντάσσεται στο Γ΄ ΚΠΣ έργο με τίτλο : «Υπόλοιπες εργασίες αποχέτευσης Δήμου Πρέβεζας» συνολικής χρηματοδότησης 1.190.000 €το οποίο περιλαμβάνει τα υποέργα :

 • Αποχέτευση υπολοίπων μεμονωμένων τμημάτων Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 340.000 €.
 • Εσωτερική επένδυση αποχετευτικού αγωγού, προϋπολογισμού 850.000 €

Τα δύο υποέργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται αρχές του 2008 και τον μέν πρώτο ολοκληρώθηκε το δε δεύτερο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.
Με το πρώτο υποέργο κατασκευάσθηκαν δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων στις περιοχές Περιμετρική τάφρος, Λευκαδίτικα, Παντοκράτορας κ.λ.π.
Το δεύτερο υποέργο αφορά την ανακαίνιση του κύριου αποχετευτικού αγωγού της οδού Ελ. Βενιζέλου (παραλία της πόλης) με νέα πρωτοποριακή μη σκαπτική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Με τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν συστηματικά τα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων και έτσι όλη η πόλη διαθέτει σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης χωριστικού συστήματος με ευεργετικές επιπτώσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Το 2005 ξεκίνησε η κατασκευή κύριου αποχετευτικού αγωγού που θα συνδέσει τις περιοχές Αγίου θωμά και Νεοχώρι με το Βιολογικό Καθαρισμό.
Το έργο με τίτλο ‘Αποχέτευση οικισμών Αγ. Θωμά- Νεοχωρίου Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 875.841,80 € χρηματοδοτείται από το Δήμο Πρέβεζας μέσω του πρόγραμματος ΘΗΣΕΑΣ 600.000 € και τη ΔΕΥΑΠ με ίδια συμμετοχή 275.841,80 € και βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης.
Το 2007 εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ μελέτη με τίτλο «Μελέτη κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων, επέκτασης σχεδίου πόλης, στην περιοχή Δροσιά του Δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 78.406 €. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης που παραδόθηκε στην ΔΕΥΑΠ ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης .
Εκτός από αυτά η ΔΕΥΑΠ κατασκευάζει έργα από ίδιους πόρους . Τα έργα αυτά αφορούν επεκτάσεις των δικτύων για τη σύνδεση νέων ακινήτων καθώς και την αντικατάσταση και συντήρηση του δικτύου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *