Σημαντική Ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας ανακοινώνει :

Α. Στις 21.06.2023 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ελέγχου πόσιμου νερού και δεν πληρούνται οι όροι του ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017στις παρακάτω ΤΚ :

  1. Τοπική Κοινότητα Ριζών – Ριζά
  2. Τοπική Κοινότητα Βράχου – Βράχος
  3. Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης – Μεγαδένδρο
  4. Τοπική Κοινότητα Ριζών – Κάτω Ριζά
  5. Τοπική Κοινότητα Βράχου – Λυγιά
  6. Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού – Χειμαδιό
  7. Τοπική Κοινότητα Καναλίου – Κανάλι
  8. Τοπική Κοινότητα Βράχου – Παραλία

Όλα τα δείγματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ : https://deyaprevezas.gr/

  1. Τα ακατάλληλα αποτελέσματα είναι πρωταρχικά και θα συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου όπως προβλέπεται

Γ. Συνιστάται στους κατοίκους των παραπάνω ΤΚ να μη χρησιμοποιείται το νερό για πόση, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες. Οι λοιπές δραστηριότητες (πλύσιμο οικοσυσκευών και ρούχων, μαγειρική, μπάνιο, άρδευση κλπ) μπορούν να συνεχιστούν κανονικά με το νερό του δικτύου