ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , πρ/σμου 59.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Περίληψη της διακήρυξης και του τεύχος του διαγωνισμού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , πρ/σμου 59.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μπορείτε να τα κατεβάσετε στους συνδέσμους

 

pdficonΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ pdficonΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Περίληψη της διακήρυξης τεύχος  διαγωνισμού
Ενημέρωση Ιστοσελίδας ΔΕΥΑΠ

Ενημέρωση Ιστοσελίδας ΔΕΥΑΠ

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτσης των πολιτών απο τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας, αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα. Η προσπάθεια μας έγκειται στο να δημιουργήσουμε καλύτερη εμπειρία του χρήστη στη περιήγηση αλλά και στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση.