Έργο Δικτύου Ακάθαρτων Δροσιάς

Το έργο κατασκευής δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή ΔΡΟΣΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στο στάδιο λειτουργίας .
Ο προυπολογισμός του έργου είναι 1.255.600 ευρώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *