Έργο Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας Α’ Φάση

Το έργο ολοκληρώθηκε και ήταν ενταγμένο στο Ε.Π.  Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 με προυπολογισμό υψους 4.650.000 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *