Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 24/07/2023 ΔΕ Ζαλόγγου.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 24/07/2023 ΔΕ Ζαλόγγου.

Παρακάτω αναρτάται  το συνημμένο με αναλύσεις της Δ.νσης Δημόσιας Υγείας 24.07.2023 για τη ΔΕ Ζαλόγγου έτος 2023

24.07.2023