Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 26/07/2023.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 26/07/2023.

Παρακάτω θα δείτε τα σχετικά αρχεία των αποτελεσμάτων στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου

Δ1263

Δ1264

Δ1265

Δ1266

Δ1267

Δ1268

Δ1269

Δ1270

Δ1271

Δ1272

Δ1273

Δ1274

Δ1275

Δ1276

Δ1277

Δ1297

Δ1298

Δ1299

ή εναλλακτικά κατεβάστε το αρχείο συνολικά :

μικροβιολογικες26072023