ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 58/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για “Διαχείριση Βιοστερεών που παράγονται στην ΕΕΛ Πρέβεζας“, για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 18/12/2014 ώρα 10:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2682024109 (γενικές πληροφορίες) και 2682042005 (τεχνικές πληροφορίες). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Πλήρες τεύχος διακήρυξης                            Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (μη θεωρημένο)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *