ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑΠ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 65/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει διαγωνισμό την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα 10.π μ. για τον καθαρισμό των γραφείων της ΔΕΥΑΠ και του κτΙρίου Διοίκησης στην ΜΕΛ για το διάστημα από 1-1-2014 έως 31 -12- 2014.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *