ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την απόφαση 66/2013 του Δ.Σ, προκηρύσσει διαγωνισμό την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα λήξης 11.00 π μ. για τη μίσθωση μηχανημάτων, για το διάστημα από 1-1-2014 έως 31 -12- 2014.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *