ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

H Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 53/04.09.2013 απόφαση του Δ.Σ.,

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας, για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος, την Τρίτη, 22/10/2013 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Α. Ράπτη (2682024109 – γενικές πληροφορίες), και με τον κ. Δ. Βάσση (2682042005 – τεχνικές πληροφορίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *