ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *