ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για το έτος 2014.

Οι οικονομίκές προσφορές μπορούν να αποσταλούν:

– Ταχυδρομικώς, στην εξής διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα

– Με φαξ στον αριθμό: 2682089445

– Με email στη διεύθυνση: deya-pre@otenet.gr

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013. Πληροφορίες: 2682025021 – Γ.Τζόκας.

Τεχνικές προδιαγραφές ψυχρού ασφαλτομίγματος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *