ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

Αναρτήθηκε σήμερα, 11/12/2013, το πρακτικό της επιτροπής προμηθειών για το διαγωνισμό “Διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας”, που διεξήχθη στις 10/12/2013.

Κατεβάστε το πρακτικό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *