ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του  Ν 4304/14 , οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές  μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση   στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *