Ύδρευση – Πιεστικό Συγκρότημα

Ύδρευση – Πιεστικό Συγκρότημα

Η απόσταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης από το τελικό δίκτυο κατανάλωσης του πόσιμου νερού είναι σχετικά μεγάλη με αποτέλεσμα, παρά του αρκετά μεγάλου ύψους της δεξαμενής σε σχέση με την πόλη, να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πίεση στις βρύσες των καταναλωτών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η κατανάλωση αυξάνεται, οπότε αυξάνονται και οι απώλειες της πίεσης στους αγωγούς του δικτύου λόγω τριβών. Για τον παραπάνω λόγο έχει εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότημα στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της Νικόπολης, αποτελούμενο από τρεις αντλίες επιφανείας σε παράλληλη σύνδεση, οι οποίες εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αρχική πίεση στο δίκτυο ‘πιέζοντας’ το νερό στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης με μεγάλη ταχύτητα. Οι αντλίες λειτουργούν με προηγμένο σύστημα αυτοματισμού που περιλαμβάνει τρεις ρυθμιστές στροφών (έναν για κάθε αντλία), μανόμετρα για τη μέτρηση της πίεσης και κεντρικό ελεγκτή (PLC) με οθόνη αφής για τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Ο ελεγκτής συγκρίνει συνεχώς τις τιμές της επιθυμητής πίεσης και της μετρούμενης πραγματικής πίεσης στα μανόμετρα και αναλόγως αυξάνει ή μειώνει την ισχύ των αντλιών μέσω των ρυθμιστών στροφών.

P5270016

Πιεστικό συγκρότημα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *