ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ αναβάλλεται ο επαναληπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου του Α/Σ Α8 – Παλιούρι και εγκατάσταση αυτών», που ήταν προγραμματισμένος τη Δευτέρα 18/8/2014, επειδή εκκρεμμεί εξέταση ένστασης που έχει υποβληθεί.

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α8 – ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 36/4.8.2014 Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, για το έργο «Προμήθεια Υλικών για την Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου του Αντλιοστασίου Α8 – Παλιούρι και Εγκατάσταση Αυτών», προϋπολογισμού 50.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 18/8/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος Όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι Πέμπτη 14/8/2014 ώρα 14:00.

Πληροφορίες: 2682024109 – Α. Ράπτη

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: 2682042005 – Δ. Βάσσης