ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πλέον η επικαιροποίηση του ΑΦΜ

Για τα νομικά πρόσωπα και τους επιτηδευματίες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πλέον η επικαιροποίηση του ΑΦΜ και των λοιπών στοιχείων, για την ορθή αποστολή των παραστατικών της Δ.Ε.ΥΑ Πρέβεζας στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ (Α.1138/2020,Α.1023/28.2.2023(ΦΕΚ 1150 Β728.2.2023)

καθώς η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διαβιβάζει τα δεδομένα συναλλαγών ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επικοινωνήστε άμεσα με τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. ώστε να δηλώσετε τις εν λόγω παροχές.(απαιτείται αριθμός υδρομέτρου , επικαιροποιημένο έγγραφο από το μητρώο της ΑΑΔΕ καθώς και σφραγίδα της εταιρείας ) Α.1023/28.2.2023(ΦΕΚ 1150 Β’/28.2.2023)