ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ – 2016

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 55/2015 του Δ.Σ., προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για “Προμήθεια ανόργανων ουσιών“, για το έτος 2016. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται η 14/12/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος διακήρυξης από τη γραφεία της ΔΕΥΑΠ ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26820420005 – Δ. Βάσσης.

Τεύχος Διακήρυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *