Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 24/07/2023 ΔΕ Ζαλόγγου.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 24/07/2023 ΔΕ Ζαλόγγου.

Παρακάτω αναρτάται  το συνημμένο με αναλύσεις της Δ.νσης Δημόσιας Υγείας 24.07.2023 για τη ΔΕ Ζαλόγγου έτος 2023

24.07.2023

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 26/07/2023.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 26/07/2023.

Παρακάτω θα δείτε τα σχετικά αρχεία των αποτελεσμάτων στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου

Δ1263

Δ1264

Δ1265

Δ1266

Δ1267

Δ1268

Δ1269

Δ1270

Δ1271

Δ1272

Δ1273

Δ1274

Δ1275

Δ1276

Δ1277

Δ1297

Δ1298

Δ1299

ή εναλλακτικά κατεβάστε το αρχείο συνολικά :

μικροβιολογικες26072023

ANAKOINΩΣΗ ΔΕΥΑΠ ΔHMOTIKH ENOTHTA ZAΛΟΓΓΟΥ

ANAKOINΩΣΗ ΔΕΥΑΠ ΔHMOTIKH ENOTHTA ZAΛΟΓΓΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Παρακαλώ να γίνει γνωστή η παρακάτω ανακοίνωση :
Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας ανακοινώνει:

Α. Στις 13.07.2023 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ελέγχου πόσιμου νερού και δεν
πληρούνται οι όροι του ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017στις παρακάτω ΤΚ :

1.  Τοπική Κοινότητα Σκιαδά – Σκιαδάς

2.  Τοπική Κοινότητα Σκιαδά – Κοντότες

3.   Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς – Ρευματιά

4.   Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας – Βρυσούλα

Όλα τα δείγματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ : https://deyaprevezas.gr/

Β. Τα ακατάλληλα αποτελέσματα είναι πρωταρχικά και θα συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου όπως
προβλέπεται

Γ. Συνιστάται στους κατοίκους των παραπάνω ΤΚ να μη χρησιμοποιείται το νερό για πόση,
ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες. Οι λοιπές δραστηριότητες (πλύσιμο οικοσυσκευών και ρούχων,
μαγειρική, μπάνιο, άρδευση κλπ) μπορούν να συνεχιστούν κανονικά με το νερό του δικτύου

Σχετικό Αρχείο ανακοίνωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σημαντική Ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας ανακοινώνει :

Α. Στις 21.06.2023 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ελέγχου πόσιμου νερού και δεν πληρούνται οι όροι του ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017στις παρακάτω ΤΚ :

 1. Τοπική Κοινότητα Ριζών – Ριζά
 2. Τοπική Κοινότητα Βράχου – Βράχος
 3. Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης – Μεγαδένδρο
 4. Τοπική Κοινότητα Ριζών – Κάτω Ριζά
 5. Τοπική Κοινότητα Βράχου – Λυγιά
 6. Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού – Χειμαδιό
 7. Τοπική Κοινότητα Καναλίου – Κανάλι
 8. Τοπική Κοινότητα Βράχου – Παραλία

Όλα τα δείγματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ : https://deyaprevezas.gr/

 1. Τα ακατάλληλα αποτελέσματα είναι πρωταρχικά και θα συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου όπως προβλέπεται

Γ. Συνιστάται στους κατοίκους των παραπάνω ΤΚ να μη χρησιμοποιείται το νερό για πόση, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες. Οι λοιπές δραστηριότητες (πλύσιμο οικοσυσκευών και ρούχων, μαγειρική, μπάνιο, άρδευση κλπ) μπορούν να συνεχιστούν κανονικά με το νερό του δικτύου

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΡΟΥ ΕΤΟΣ 2023

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΡΟΥ ΕΤΟΣ 2023

Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Λούρου και δήμου Ζαλόγγου για το έτος 2023

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε zip μορφή στο σύνδεσμο

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2023

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2023

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2023

Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2023

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε zip μορφή στο σύνδεσμο

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕ PREBEZAΣ ΕΤΟΣ 2023

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2021

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2021

Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο στο σύνδεσμο

pdficonΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ