Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 09/08/2023 ΔΕ Ζαλόγγου. Λούρου

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 09/08/2023 ΔΕ Ζαλόγγου. Λούρου

Παρακάτω αναρτώνται  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 04/08/2023  για τη ΔΕ Ζαλόγγου Λούρου  έτος 2023

Δ1384

Δ1385

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 04/08/2023 ΔΕ Ζαλόγγου. Λούρου

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 04/08/2023 ΔΕ Ζαλόγγου. Λούρου

Παρακάτω αναρτώνται  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 04/08/2023  για τη ΔΕ Ζαλόγγου Λούρου  έτος 2023

Δ1331

Δ1330

Δ1326

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 24/07/2023 ΔΕ Ζαλόγγου.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 24/07/2023 ΔΕ Ζαλόγγου.

Παρακάτω αναρτάται  το συνημμένο με αναλύσεις της Δ.νσης Δημόσιας Υγείας 24.07.2023 για τη ΔΕ Ζαλόγγου έτος 2023

24.07.2023

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 26/07/2023.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 26/07/2023.

Παρακάτω θα δείτε τα σχετικά αρχεία των αποτελεσμάτων στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου

Δ1263

Δ1264

Δ1265

Δ1266

Δ1267

Δ1268

Δ1269

Δ1270

Δ1271

Δ1272

Δ1273

Δ1274

Δ1275

Δ1276

Δ1277

Δ1297

Δ1298

Δ1299

ή εναλλακτικά κατεβάστε το αρχείο συνολικά :

μικροβιολογικες26072023