Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις  27/09/2023 ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία στις 27/09/2023 ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παρακάτω αναρτώνται  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2023  για τη ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Δ1641

Δ1642

Δ1643

Δ1644

Δ1645

Δ1646

Δ1647

Δ1648

Δ1649

Δ1650

Δ1651

Δ1652

Δ1653

Συνολικά τα αποτελέσματα εδώ

DEPREBEZAS_092023