Αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων για τα έτη 2020 2021 και 2022

zip Αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε τα έτη:

2020

2021

2022