Δειγματοληψία ελέγχου πόσιμου νερού

Δειγματοληψία ελέγχου πόσιμου νερού

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας ανακοινώνει
Α. Στις 25.05.2023 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ελέγχου πόσιμου νερού και δεν πληρούνται οι όροι του ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017στις παρακάτω ΤΚ :

1. Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών – Εκκλησίες
2. Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής – Κρυοπηγή
3. Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης – Μυρσίνη
4. Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντας – Νέα Σαμψούντα
5. Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης – Νέα Σινώπη
6. Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχης – Άνω Ράχη
7. Τοπική Κοινότητα Κοτσανόπουλου – Άνω και Κάτω Κοτσανόπουλο
8. Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού – Νέο Σφηνωτό
9. Τοπική Κοινότητα Στεφάνης – Στεφάνη
10. Τοπική Κοινότητα Ωρωπού – Νέος Ωρωπός
B. Τα ακατάλληλα αποτελέσματα είναι πρωταρχικά και θα συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου όπως προβλέπεται
Γ. Συνιστάται στους κατοίκους των παραπάνωΤΚ να μη χρησιμοποιείται το νερό για πόση, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες. Οι λοιπές δραστηριότητες (πλύσιμο οικοσυσκευών και ρούχων, μαγειρική, μπάνιο, άρδευση κλπ) μπορούν να συνεχιστούν κανονικά με το νερό του δικτύου
Επισυνάπτεται η επιστολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΠ