Δικαιολογητικά Αποχέτευσης

Δικαιολογητικά Αποχέτευσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΠΑΡΟΧΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  1. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας
  2. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος με σχαρίφημα θέσης οικοπέδου
  3. Κατόψεις ορόφου ή ορόφων ακινήτου
  4. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων

      και ό,τι συμπληρωματικό στοιχείο ζητηθεί κατά περίπτωση.

      Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ανοιξετε το έγγραφο με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη παροχή ύδρευσης ή αποχέτευσης. Το αρχείο ανοίγει σε μορφή pdf και είναι δυνατή η αποθήκευσή του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *