ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Παρατίθεται το αρχείο για το διαγωνισμό  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017 για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κατεβάστε την περίληψη Υλικών του διαγωνισμού εδώ  

Κατεβάστε το τεύχος Υλικών εδώ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *