ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

 

 

Η παρακάτω ανακοινωση αφορά διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για το έτος 2009 προκ 1/166Μ/2009

 

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

 

Η ΔΕΥΑΠ ανακοινώνει τον πίνακα διοριστέων  σύμφωνα με την υπ αριθμ 170 -20/1/2011 απόφαση του Α  τμήματος του ΑΣΕΠ και η οποία στάλθηκε την 3/6/2011  .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

 

1) Κλάδος ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Θέση (1)   . Διαθέτει για διορισμό την  ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗ

 

2) Κλάδος ΔΕ Καταμετρητές-υδρομετρητές Θέση (1) . Διαθέτει για διορισμό τον ΘΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

 

Ο παραπάνω πίνακας αποστέλλεται για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *