ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. 25/2014 απόφαση του ΔΣ,
  2. Τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ,

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Στεγανοποίηση εξωτερικών δεξαμενών πόσιμου νερού πόλης Πρέβεζας».

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10/7/2014.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *