ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 14/2014, προκηρύσσει διαγωνισμό την  4/2/2014, ώρα λήξης 11.00 π μ., για την ανάδειξη μειοδότη που θα εκτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΠ, την αποστολή στους πελάτες της τους λογαριασμούς ύδρευσης –αποχέτευσης όπως και κάθε αλληλογραφία. Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για 1 χρόνο και θα ξεκινά με την αποστολή του Α τριμήνου 2014.

Αναλυτικοί Όροι Διακήρυξης 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *