ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Διαχείριση Ιλύος που Παράγεται από την ΕΕΛ Πρέβεζας”.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *