ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αρ. 47/03.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.

3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφοράτην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

4. Την Η.Π. 50910/2727/2003 απόφαση περί «Μέτρων και Όρων για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

Παρακαλώ δείτε ολόκληρη τη προκύρηξη πατώντας εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *