ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αρ. 47/03.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.

3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφοράτην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

4. Την Η.Π. 50910/2727/2003 απόφαση περί «Μέτρων και Όρων για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

Παρακαλώ δείτε ολόκληρη τη προκύρηξη πατώντας εδώ